Systasis № 16 (2010)

TABLE OF CONTENTS

PAPERS

Татјана Филиповска: Митологијата во европската нововековна уметност [pdf]

Даниела Тошева-Николовска: Архилох: „Заведување на помладата сестра“ [pdf]

Елена Џукеска: Формите на генитив сингулар во микенскиот грчки и во ајолските дијалекти [pdf]

Elena Džukeska: Genitive singular forms in Mycenaean Greek and in the Aeolic Dialects [pdf]

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com